I det siste har GULLHAUG vore anleggsområde døgeret rundt. Ei av oppgåvene var å grava ned ein ny hovudleidning for straum.  Det var nemleg jordfeil på den gamle.
I det siste har GULLHAUG vore anleggsområde døgeret rundt. Ei av oppgåvene var å grava ned ein ny hovudleidning for straum. Det var nemleg jordfeil på den gamle.
Då er det jammen godt å ha Øyvind som nabo, med god gravemaskin.
Då er det jammen godt å ha Øyvind som nabo, med god gravemaskin.
Over hovudet på oss surrar eit helikopter, som frakta 28 sekker med grus langt inn i skogen, til bruk i den nye Skogsløypa til Fatland Vel.
Over hovudet på oss surrar eit helikopter, som frakta 28 sekker med grus langt inn i skogen, til bruk i den nye Skogsløypa til Fatland Vel.
Kristi Himmelfartsdag tok me opp att den gamle tradisjonen med friluftsgudsteneste på Gullhaug.  Her nede i Solkroken, der gudstenestene var tidlegare år òg,  har me fått ein flott arena for denne typen arrangement.
Kristi Himmelfartsdag tok me opp att den gamle tradisjonen med friluftsgudsteneste på Gullhaug. Her nede i Solkroken, der gudstenestene var tidlegare år òg, har me fått ein flott arena for denne typen arrangement.
Carsten Mrusek var prest, og Torvald Gjerde organist, på trekkspel denne gongen.  Vëret var sånn passe, ikkje altfor varmt, men det møtte rundt 50 sjeler likevel.  Det er me godt nøgde med.
Carsten Mrusek var prest, og Torvald Gjerde organist, på trekkspel denne gongen. Vëret var sånn passe, ikkje altfor varmt, men det møtte rundt 50 sjeler likevel. Det er me godt nøgde med.
Somme sat under tak, men dei fleste fekk plass ute. Det gjekk bra denne gongen, for det var opplett heile tida.
Somme sat under tak, men dei fleste fekk plass ute. Det gjekk bra denne gongen, for det var opplett heile tida.
Presten likte godt denne talarstolen, som han meinte likna veldig på ein preikestol. Det var meininga frå vår side òg at han skulle sjå såpass presentabel ut at han kunne brukast i meir høgtidelege høve.
Presten likte godt denne talarstolen, som han meinte likna veldig på ein preikestol. Det var meininga frå vår side òg at han skulle sjå såpass presentabel ut at han kunne brukast i meir høgtidelege høve.
Det er ganske spektakulært å sitja ute i naturen på denne måten, for å høyra Guds ord. Folk let voldsomt vel over arrangementet og Gullhaug.
Det er ganske spektakulært å sitja ute i naturen på denne måten, for å høyra Guds ord. Folk let voldsomt vel over arrangementet og Gullhaug.
Etterpå var det grillkyrkjekaffi. Då gjekk pølser, kaffi og kaker ned på høgkant.
Etterpå var det grillkyrkjekaffi. Då gjekk pølser, kaffi og kaker ned på høgkant.
Då me gjekk heimover att, var det komne eit par småfuglar på porten. Me prøvde å jaga dei vekk,  men dei ville ikkje rikka seg. Det viste seg at dei var utskorne i tre, av vår venn Kjell Musland, som såg sitt snitt til å montera dei opp når ingen såg på.  Det var meint som presang, i høve den nylege 75-årsdagen til Arne. Tusen takk, Ruth og Kjell!
Då me gjekk heimover att, var det komne eit par småfuglar på porten. Me prøvde å jaga dei vekk, men dei ville ikkje rikka seg. Det viste seg at dei var utskorne i tre, av vår venn Kjell Musland, som såg sitt snitt til å montera dei opp når ingen såg på. Det var meint som presang, i høve den nylege 75-årsdagen til Arne. Tusen takk, Ruth og Kjell!
Og berre slik at ingen skal tru at porten og gjerdet rundt Gullhaug er berre til pynt: Desse hjortefara blei observerte like utanfor porten på sjølvaste 17. mai.
Og berre slik at ingen skal tru at porten og gjerdet rundt Gullhaug er berre til pynt: Desse hjortefara blei observerte like utanfor porten på sjølvaste 17. mai.
Back to Top