Det frivillige laget GULLHAUGKONSERTANE vart skipa våren 2023, med føremål å arrangera konsertar på og ved GULLHAUG på Fatland på Halsnøy. 
Nedanfor kan du sjå programmet for sesongen, og aktuelt stoff. Lengst nede finn du info om korleis du melder deg inn i laget. Medlemmer går gratis inn på alle laget sine konsertar.
Nå kan du velja GULLHAUGKONSERTANE som din grasrotmottakar hos Norsk Tipping! Støtt oss, så blir det fleire konsertar etter kvart.
Kan du hjelpa oss med å skaffa sponsor for GULLHAUGKONSERTANE for sesongen 2024? Fjelberg Kraftlag-stiftinga har gitt oss 30 000 kroner, som me takkar for på det varmaste! Pengane set oss i stand til å skaffa gode musikarar.
STØRRE KAPASITET TIL SOMMARKONSERTANE
Sommarkonsertane vår i oppstartåret 2023 var ein stor suksess, me kan vel ikkje seia anna. At folk kunne sitja tørt og godt inne i dei takoverbygde buene våre, sjølv når det var vind og regn, var ei viktig årsak til dette. Tilbakemeldingane frå publikum var positive, og med eit slikt system vil det aldri vera aktuelt å avlysa ein konsert for vêret sin del.
I år vil me laga 4 nye slike buer, noko som utvidar kapasiteten med 48 ekstra sitjeplassar under tak. Dessutan vil me laga ein mindre overbygd scene på KAPELLPLASSEN GULLHAUG, mot sørvest, der det er lunast. Når buene så blir vende mot denne scenen, blir det god livd, pluss at publikum ser mot sola og varmen. 
Me håpar å ha dette klart til første sommarkonserten i juli. Finansiering prøver me å få på plass via søknader til aktuelle givarar. Går du rundt med ein sponsor i magen, så ta gjerne kontakt. På grunn av kort tidshorisont blir det nok ein del dugnad, pluss kanskje privat forskottering.
Bildet er frå ein regnfull konsertdag i fjor. Bua til høgre er ferdig, mens dei fire andre fekk midlertidig hjelp av ein stor presenning.
Me gler oss til sommarsesongen!
13.05.2024
SOMMARKONSERTANE 2024
Det blir sommarkonsertar i år også, og programmet er nesten i mål. Dette seier Torvald, som er sjefen for GULLHAUGKONSERTANE
Sjå programmet på plakaten til høgre. Ver merksam på at det vil bli konsert også på dei to datoane med stjerne, men det kan bli eit anna program enn det oppsette viss ikkje alt går i orden.
Medlemmer går gratis inn på konsertane. Korleis du blir medlem, finn du info om lengst nede på denne sida.
23.04.2024
PS. Eit godt tips som me har fått frå ein som faktisk har brukt sitt eige tips: Gi ein konsert i gåve til einkvan som fortener det, eller som har fødselsdag!

Folk fylte etter kvart opp heile tribunen.
Folk fylte etter kvart opp heile tribunen.
Her er Egil Vaage i sving med hardingfela si, akkompagnert av Torvald Gjerde.
Her er Egil Vaage i sving med hardingfela si, akkompagnert av Torvald Gjerde.
I kiosken i teltet kunne ein både forfriska og varma seg, både før og etter konserten.
I kiosken i teltet kunne ein både forfriska og varma seg, både før og etter konserten.
PÅSKEKONSERT I STRÅLANDE REGNVÊR
Det var litt surt under påskekonserten på skjærtorsdag i går, men det brydde ikkje folk seg om. Over hundre tilhøyrarar kom likevel, godt påkledde. Dei sat i ro, varme og gode, i ein liten time og høyrde på musikk. Så overskrifta her passar nok godt. Folket skrytte veldig etterpå kor kjekt det var, så noko må me ha gjort rett. 
På grunn av vêret kopierte me opp berre 50 programark, men det  var altså behov for det doble og vel så det. Følgjeleg må me vera litt mindre pessimistiske neste gong.
30.03.2024

KOSELEG FØRJULSKONSERT
Som plakaten viser så arrangerte GULLHAUGKONSERTANE førjulskonsert med lokale krefter søndag 3. desember. 
Du kan lesa meir, og sjå bilde frå konserten her.
Var du ikkje til stades? Då kan du sjå og høyra det meste av konserten ved å klikka her.
14.12.2023
SOMMARKONSERTANE 2023
Den 16. juli, og dei neste fire søndagane, hadde me ettermiddagskonsertar ved kapellet på GULLHAUG. Det var over 50 tilhøyrarar i snitt på kvar konsert, og det var målet for denne første sesongen. 
Les om konsertane 2023 ved å klikka på knappen nedanfor.
21.08.2023
OM GULLHAUGKONSERTANE
GULLHAUGKONSERTANE er eit lag som er registrert i Frivillighetsregisteret, med organisasjonsnummer 931 510 223. 
Laget er registrert som Grasrotmottakar hos Norsk Tipping. Dermed kan du støtta laget ved å gå inn på www.norsk-tipping.no og velja GULLHAUGKONSERTANE som din grasrotmottakar.
Føremålet med laget er å arrangera konsertar på og ved GULLHAUG på Fatland, på Halsnøy, i Kvinnherad kommune. 
Alle kan bli medlemmer i laget ved å betala årskontingent på 500 kroner til bankkonto 3525 26 09022, eller til Vipps 81 98 76. Er du medlem, går du gratis inn på alle konsertane til laget.
GULLHAUGKONSERTANE vil gjerne ha bedrifter inn som faste sponsorar.
Styret i laget for 2024 er Torvald Gjerde (leiar), Hildegunn Ruud og Per Ove Kviteberg. Torvald har epost torvaldg@simnet.is og telefonnummer +354 869 8133.
13.05.2024
Til toppen