Det frivillige laget GULLHAUGKONSERTANE vart skipa våren 2023, med føremål å arrangera konsertar på og ved GULLHAUG på Fatland på Halsnøy. 
Nedanfor ser du programmet for sesongen, og anna aktuelt stoff. Lengst nede finn du info om korleis du melder deg inn i laget. Medlemmer går gratis inn på alle laget sine konsertar.
FINANSIERING
Sponsorar for 2024 er desse:
Fjelberg Kraftlag Stiftinga
Sparebanken Vest 
Sparebank1-stiftinga Kvinnherad 
Me takkar på det varmaste! Desse pengane, saman med billettinntekter og medlemskontingent, set oss i stand til å skaffa gode musikarar, funksjonelt lydutstyr, ny scene, fleire takoverbygde publikums-buer, kanskje fleire stolar, og meir.
Hjelp oss gjerne med å skaffa sponsorar, slik at me kan utvikla konseptet vidare. Og kjøp gjerne gåvekort, som du gir til nokon som fortener det.
SOMMARPROGRAMMET 2024 - MED TIPS OM GÅVEKORT
På plakaten ved sida av ser du programmet, som nå er endeleg spikra. Nedanfor finn du litt meir info om kvar konsert.
Eit godt tips som me har fått: 
Gi ein konsert i gåve til einkvan som fortener det, eller som har fødselsdag! Eller bryllaupsdag. Eller ein heilt annan slags dag. Eller kanskje ikkje dag i det heile, men du er berre så forferdeleg glad i denne personen.
På grunnlag av dette tipset lagar me nå til gåvekort som du kan kjøpa for 150,-. 
Kjøp gjerne to, slik at den betre halvdelen til mottakaren òg får vera med.
Kva med å gi alle tilsette i firmaet ditt eit gåvekort, som feriegåve? Eventuelt som "vedlegg" til feriepengane?
Og hugs at medlemmer går gratis på alle konsertane. Medlem kan du bli sjølv, eller kvifor ikkje gi medlemsskap som gåve til einkvan som du set ekstra stor pris på? 
Om medlemsskap, sjå lengst nede på sida.
14.06.2024
LITT MEIR OM SOMMARKONSERTANE 2024
Her finn du nokre supplerande opplysningar. Desse kan ved behov bli oppdaterte.
14. juli: Sjur Magnus spelar kjende og ukjende perler av nordiske komponistar, mellom anna eigenkomponerte stykke.
21. juli: Nanna H. Imsland og Friðrik Jónsson er eit ektepar frå Island. Saman med islendingen Øystein Magnus Gjerde, som har sterk tilknyting til Fatland og Kvinnherad, spelar dei pop, rock og islandsk folkemusikk.
28. juli: Lenka Maeova er frå Tsjekkia, men bur nå på Island. Ho spelar barokk og romantisk musikk, mellom anna etter Back, Dvorak og Smetana.
4. august: Dei lokale songarane Marie Lillesand Høgestøl, Sølvi Marie Berge og Rune Eikemo framfører variert musikk, mellom anna pop, rock og klassiske stykke. Torvald Gjerde er òg med, på piano og orgel.
11. august: Sesongen avsluttar med Full rulle, eit orkester frå Kvinnherad. Dei spelar variert musikk, frå gammaldans til populærmusikk. Instrumenta er trekkspel, mandolin, fele, gitar, bassgitar, og song.
06.06.2024
STØRRE KAPASITET TIL SOMMARKONSERTANE
Sommarkonsertane vår i oppstartåret 2023 var ein stor suksess, me kan vel ikkje seia anna. At folk kunne sitja tørt og godt inne i dei takoverbygde buene våre, sjølv når det var vind og regn, var ei viktig årsak til dette. Tilbakemeldingane frå publikum var positive, og med eit slikt system vil det aldri vera aktuelt å avlysa ein konsert for vêret sin del.
I år vil me laga 4 nye slike buer, noko som utvidar kapasiteten med 48 ekstra sitjeplassar under tak. Dessutan vil me laga ein mindre overbygd scene på KAPELLPLASSEN GULLHAUG, mot sørvest, der det er lunast. Når buene så blir vende mot denne scenen, blir det god livd, pluss at publikum ser mot sola og varmen. 
Me håpar å ha dette klart til første sommarkonserten i juli. Finansiering prøver me å få på plass via søknader til aktuelle givarar. Går du rundt med ein sponsor i magen, så ta gjerne kontakt. På grunn av kort tidshorisont blir det nok ein del dugnad, pluss kanskje privat forskottering.
Bildet er frå ein regnfull konsertdag i fjor. Bua til høgre er ferdig, mens dei fire andre fekk midlertidig hjelp av ein stor presenning.
Me gler oss til sommarsesongen!
13.05.2024
Folk fylte etter kvart opp heile tribunen.
Folk fylte etter kvart opp heile tribunen.
Her er Egil Vaage i sving med hardingfela si, akkompagnert av Torvald Gjerde.
Her er Egil Vaage i sving med hardingfela si, akkompagnert av Torvald Gjerde.
I kiosken i teltet kunne ein både forfriska og varma seg, både før og etter konserten.
I kiosken i teltet kunne ein både forfriska og varma seg, både før og etter konserten.
PÅSKEKONSERT I STRÅLANDE REGNVÊR
Det var litt surt under påskekonserten på skjærtorsdag i går, men det brydde ikkje folk seg om. Over hundre tilhøyrarar kom likevel, godt påkledde. Dei sat i ro, varme og gode, i ein liten time og høyrde på musikk. Så overskrifta her passar nok godt. Folket skrytte veldig etterpå kor kjekt det var, så noko må me ha gjort rett. 
På grunn av vêret kopierte me opp berre 50 programark, men det  var altså behov for det doble og vel så det. Følgjeleg må me vera litt mindre pessimistiske neste gong.
30.03.2024

KONSERTANE I 2023
Den 16. juli, og dei neste fire søndagane, hadde me ettermiddagskonsertar ved kapellet på GULLHAUG. Det var over 50 tilhøyrarar i snitt på kvar konsert, og det var faktisk målet vårt for denne første sesongen. 
Den 4. desember hadde me førjulskonsert ved NATURSCENEN i NATURSTIEN.
Les om konsertane 2023 ved å klikka på knappen nedanfor.
21.08.2023 oppdatert 27.05.2024
OM GULLHAUGKONSERTANE
GULLHAUGKONSERTANE er eit lag som er registrert i Frivillighetsregisteret, med organisasjonsnummer 931 510 223. Det vart skipa våren 2023.
Føremålet med laget er å arrangera konsertar på og ved GULLHAUG på Fatland, på Halsnøy, i Kvinnherad kommune. 
Laget er registrert som Grasrotmottakar hos Norsk Tipping. Dermed kan du støtta laget ved å gå inn på www.norsk-tipping.no og velja GULLHAUGKONSERTANE som din grasrotmottakar.
Alle kan bli medlemmer i laget ved å betala årskontingent på 500 kroner til bankkonto 3525 26 09022, eller til Vipps 81 98 76. Er du medlem, går du gratis inn på alle konsertane til laget.
Tips: Kjøp medlemsskap som gåve til einkvan. Du kan dessutan kjøpa gåvekort for 150,- kroner, det gjeld for ein konsert som mottakaren kan velja sjølv.
GULLHAUGKONSERTANE vil gjerne ha bedrifter inn som faste sponsorar.
Styret i laget for 2024 er Torvald Gjerde (leiar), Hildegunn Ruud og Per Ove Kviteberg. Torvald har epost torvaldg@simnet.is og telefonnummer +354 869 8133.
Avtalen med grunneigar per i dag er at laget får gratis leige av arena for konsertane, pluss aktuelt utstyr og inventar. Til gjengjeld får grunneigar lov å driva salg (kiosk mm) på plassen, men ikkje under sjølve konserten. Eventuelt overskot av kiosk går til vidare utvikling av NATURSTIEN.
Frå 25.05.2024 har GULLHAUGKONSERTANE fått eigen logo, sjå til venstre.
06.06.2024
Til toppen