NB! GULLHAUG BLIR NEPPE REALISERT LIKEVEL!
GULLHAUG høyrer til garden Fatland (gnr 206 bnr 1), der Anna og Arne Gjerde er grunneigarar.
På grunn av ekstrem byråkratisk akrobatikk gir me opp arbeidet med å få GULLHAUG ferdig til mai 2023, slik planen var. Me har kjempa så lenge, utan å møta anna enn spark på leggen, at me orkar ikkje meir. 
Difor gir me opp prosjektet. Me er altfor gamle no, og helsetilstanden tilseier at me må prioritera annleis den delen av livet me har att. Fleire millionar kroner, pluss mange tusen arbeidstimar, må me langt på veg sjå som bortkasta.
Men under har skjedd før. Kanskje ordnar ting seg. Til dømes ved at andre overtar. Me vurderer å selja eigedommen, men nokon konklusjon har me ikkje per i dag.
Innhaldet på denne heimesida baserer seg på at prosjektet går vidare som planlagt. Dermed kan du iallfall sjå korleis me tenkte at det skulle bli.
Lengst nede på denne sida ser du litt meir om kva problema med kommunen består i, om du skulle vera spesielt interessert.
08.11.2022
KOM GJERNE OPP OG SJÅ
Inntil vidare er det difor fritt fram for alle å gå opp til GULLHAUG, heilt gratis, for å sjå på utsikta, og for å eta nista si. Og ikkje minst for å sjå om det skulle skje noko lite nytt der oppe likevel. Større grupper må ha løyve dersom dei vil slå seg til der.
08.11.2022

Frå terrassen på GULLHAUG har du 360-graders view, med utsikt over halve Sunnhordland. August 2022. Foto: Vibeke Teigen.

GARDSBUTIKK, HAGERESTAURANT, SELSKAPSLOKALE, KONSERTARENA, TURMÅL
GULLHAUG er eit hageområde på rundt 8 dekar, med høgt gjerde rundt for å halda hjorten ute. Hagen er ei ramme som skal gjera det triveleg og innbydande å komma hit. Denne miniparken kallar me altså for GULLHAUG.
GULLHAUG er eit eldorado som kan nyttast til mange ulike føremål, slik som nemnt i overskrifta. Les meir om kvart føremål under eigne kapittel i menyen ovanfor.
GULLHAUG skal me ha eigen gardsbutikk, der me sel produkt som er laga på garden, eller av andre i lokalmiljøet. Gardsbutikken er alltid open når det skjer noko på GULLHAUG, og når det elles er ope for publikum.
Om sommaren skal me ha hagerestaurant, med faste opningstider. Det blir servert lokale rettar, der mange av råvarene er dyrka på GULLHAUG eller andre stader i lokalområdet. Ureist, kortreist og til ein viss grad økologisk.
GULLHAUG er òg eit utandørs selskapslokale, der ein kan feira bryllaup, gullbryllaup (!), fødselsdagar, dåp, jubileum, konsertar, og andre arrangement med inntil 100 gjester. Det ideelle er 60 gjester. Er det dårleg vêr, får gjestene vera under tak, og skjerma mot vinden.
GULLHAUG har eige kapell, med digitalt flygel og digitalt kyrkjeorgel.
GULLHAUG er ein framifrå arena for friluftskonsertar. Med utgangspunkt i kapellet og instrumenta der, og nytt lydanlegg, har me på ettersommaren 2022 hatt to konsertar, med publikum som var godt nøgde.
Og sist, men ikkje minst, er GULLHAUG eit fantastisk mål for turgrupper som kjem med buss. Eller kanskje ein tre-fire-timars stans på turen, der ein får meg seg NATURSTIEN og GULLHAUG, inkludert matservering, underhaldning, og dessutan litt sjølvaktivisering som anlegget er utstyrt for. Full pakke, med andre ord.
27.09.2022
GALLERI
Galleriet viser at me langt frå er ferdige enno, men at me har eit feiande flott anlegg på gang. Klikk på det første bildet, og bla vidare med piltastane, avslutt med ESC.
05.11.2022
GULLHAUG er framleis under arbeid, fram til våren 2023. August 2022.
GULLHAUG er framleis under arbeid, fram til våren 2023. August 2022.
Inngangsportalen, under arbeid. August 2022.
Inngangsportalen, under arbeid. August 2022.
Vatning er viktig, så vatn og elektrisitet er godt utbygd, med fleire slike stasjonar rundt om på GULLHAUG. August 2022.
Vatning er viktig, så vatn og elektrisitet er godt utbygd, med fleire slike stasjonar rundt om på GULLHAUG. August 2022.
Salsbod på terrassen. August 2022.
Salsbod på terrassen. August 2022.
Terrassen er møblert med sjølvlaga bord, benker kjem etter kvart. August  2022.
Terrassen er møblert med sjølvlaga bord, benker kjem etter kvart. August 2022.
Ein flott gjeng feira nasjonaldagen på Gullhaug. 17. mai 2022. Dette flotte fjellest skal vaskast i vinter, og utstyrast med benker, plantar og små fossefall.
Ein flott gjeng feira nasjonaldagen på Gullhaug. 17. mai 2022. Dette flotte fjellest skal vaskast i vinter, og utstyrast med benker, plantar og små fossefall.
Blomsterkassane langs heile terrassen gir flotte fotomotiv. Mai 2022.
Blomsterkassane langs heile terrassen gir flotte fotomotiv. Mai 2022.
Solkroken, med sveisen talarstol og sitjeplass for inntil 60 personar. August 2022. Foto: Vibeke Teigen.
Solkroken, med sveisen talarstol og sitjeplass for inntil 60 personar. August 2022. Foto: Vibeke Teigen.
Samling i den såkalla Pannekakebua i pinsen 2022. Foto: Hildegunn Ruud.
Samling i den såkalla Pannekakebua i pinsen 2022. Foto: Hildegunn Ruud.
Flott haustutsikt ut over fjorden. September 2022. Foto: Hildegunn Ruud.
Flott haustutsikt ut over fjorden. September 2022. Foto: Hildegunn Ruud.
No er hjortegjerde på plass rundt heile Gullhaug, og porten er òg bortimot ferdig. September 2022. Foto: Hildegunn Ruud.
No er hjortegjerde på plass rundt heile Gullhaug, og porten er òg bortimot ferdig. September 2022. Foto: Hildegunn Ruud.
Om hausten er det ofte flotte fargar å sjå på GULLHAUG. September 2022.
Om hausten er det ofte flotte fargar å sjå på GULLHAUG. September 2022.

Under reisinga av kapellet. Frå venstre Kjell, Arne Ragnar og Øyvind.

BIDRAGSYTARAR
GULLHAUG er eit prosjekt som grunneigar Anna og Arne Gjerde står hundre prosent bakom. Det er på vår eigedom, og sidan dette skal bli ein del av næringsgrunnlaget på garden, er det ikkje naturleg å invitera til dugnad. Det er altså våre pengar og vår arbeidskraft som er basis.
Likevel må Øyvind Gjærde nemnast spesielt. God nabo, med god gravemaskin. Han har gjort mykje dugnadsarbeid på prosjektet, kort og godt fordi han elskar GULLHAUG. Her voks han opp, og han har mange gode minne herifrå. Tusen takk, Øyvind, for at du er med og fører barndomsminna våre eit steg vidare!
Me to gamle (70 og 74 år) er ikkje spesialistar i alt, og me har heller ikkje veldig store musklar lenger. Følgjeleg har me leigd inn nokre gode folk som me gjerne vil takka for at GULLHAUG byrjar å nærma seg den utforminga det er tenkt å ha.
Dei viktigaste av desse "muskelmennene" er: Kjell Musland, Arne Ragnar Johnsen, Øystein Thormodsæter, Stig Johannessen, Eirik Landa.
06.11.2022
BYRÅKRATIET STÅR I VEGEN FOR OSS
I fjor (2021) gjekk heile året med, før kommunen omsider let oss ta i bruk vårt eige vassbasseng på 3000 m3, som er heilt nødvendig for å vatna den store hagen. 
I år har òg året gått med, fordi kommunen ikkje vil la oss få bruka avløpssystemet som me eig, og som 44 andre tomter på Fatland har lov å bruka. Men altså ikkje me som eig det! Me kan sjølvsagt ikkje driva GULLHAUG utan toalett og avløp.
Det er viktig å leggja til at lokalpolitikarane er svært positive til GULLHAUG. Det er krefter i byråkratiet som driv og sparkar bein på oss, ikkje politikarane. 
Og byråkratane sit tydelegvis med makta i Kvinnherad. Dei har til og med nekta oss finansiering i Innovasjon Norge!
08.11.2022
Tilbake til toppen