FRILUFTSGUDSTENESTA PÅ KRISTI HIMMELFARTSDAG
Det er meldt regn på denne dagen, men friluftsgudstenesta går som planlagt på GULLHAUG klokka 1400. Grillkyrkjekaffi etterpå, med kaffi, vaflar, pølser, mm.
Me har rigga til sitjeplassar under tak for 60-80 personar, så du skal få sitja lunt og godt. Ha likevel på deg nok klede.
Velkommen skal du vera!
08.05.2024
FRILUFTSGUDSTENESTE PÅ KRISTI HIMMELFARTSDAG
På framsida ser du kor koseleg det var på friluftsgudstenesta i fjor, då me tok opp att tradisjonen med å ha dette arrangementet på Kristi himmelfartsdag. Det vil seia, gudstenesta blir jo organisert av kyrkja i Kvinnherad, men i samarbeid med oss grunneigarane som eig GULLHAUG.
I år blir det altså same procedure as last year, bortsett frå at Kristi himmelfartsdag i år fell på den 9. mai. Klokka 1400 denne gongen òg. Prest er Carsten Mrusek.
Det blir grillkyrkjekaffi etterpå, der du kan nyta maten på idylliske GULLHAUG. Eit eventuelt overskot av dette går til vidare utvikling av NATURSTIEN. På bildet står grillen klar, berre maten manglar.
Vel møtt, når så langt kjem!
30.03.2024
SOMMARKONSERTANE 2024
I år vil sommarkonsertane på GULLHAUG gå kvar søndag frå 14. juli til 11. august. Les meir under menypunktet GULLHAUGKONSERTANE.
26.04.2024
GJESTEBOK PÅ GULLHAUG
Me har nå lagt ut ei gjestebok i ein kvit kasse oppe på terrassen. Du treng ikkje skriva noko kvar gong du er der, men har du noko spesielt på hjartet, så skriv i veg!
09.02.2024
GULLHAUG, EIN BERØMT VESTLANSK FJELLTOPP?
Frå og med nyttårsafta 2023 er GULLHAUG tatt med som eitt av turmåla i den såkalla Fjelltoppjakten, som omfattar heile Vestland fylke. Du kan til og med byta til eit anna fylke, og då er heile landet inkludert.
Det er ei fjør i hatten for oss, og for deg som turgåar i FATLANDSKOGEN, at me har komme med der. Som fjelltopp, trass i at høgda over havet er beskjedne 80 meter.
Gå ofte på GULLHAUG, og skaff deg poeng! Klikk på plakaten ved sida av her, og les. Du kan òg gå inn på Fjelltoppjakten si heimeside ved å klikka her.
09.02.2024
KOSELEG FØRJULSKONSERT
Førjulskonserten som me hadde ved NATURSCENENNATURSTIEN den 3. desember, må seiast å vera vellukka. Det seier iallfall dei som var der. 
Om du ikkje var ein av dei, kan du lesa og høyra frå konserten, ved å klikka her.
Foto: Morten Nygård/Grenda.
14.12.2023
UTSIKTSPUNKTA GULLHAUG OG SÅTO
På fine haustdagar er det mange som legg turen oppom begge desse to toppane, for å sjå på den flotte utsikta. 
På dette bildet ser du Såto, sett frå GULLHAUG. Og med ei påminning i porten om kor du skal leita etter informasjon om kva som skal skje her i skogen framover.
Førjulskonserten, som var ein suksess i fjor, blir gjentatt i år. Nærare info kjem når det nærmar seg. Men det blir første helga i desember, mest truleg om søndagen. Me vil sjekka for eventuelle kollisjonar før tidspunktet blir låst fast.
07.11.2023
VEDLIKEHALD AV KAPELLET
Ein av dei argaste kritikarane fann på siste Gullhaugkonserten ingen ting å setja fingeren på når det galdt det musikalske. Difor måtte han røyna seg ut på omgivnadene i staden. Han påpeika at det mangla maling her og der på kapellet.
Dette kan me ikkje ha hengande på oss, så nå har Anna og Arne ordna opp. Kjøpt kapellmaling, og fiksa opp alle heilagdagane rundt på bygget. Med stor fare for liv og helse. Men kva risikerer ein ikkje for å slå tilbake sure kritikkar. 
Så nå kan kritikrarane berre komma her og komma her. Forresten, dei finn sikkert eitt og anna framleis som kan fiksast. 
Foto: Kristian Hus
10.09.2023

KIOSKEN PÅ GULLHAUG ER OPEN PÅ SØNDAGAR I SEPTEMBER
Mange som kjem oppom for å sjå på utsikta spør om ikkje kiosken er open. Tanken er å bruka kiosken berre ved spesielle høve, men me prøver nå i september å halda kiosken open kvar søndag klokka 1300-1500
Det blir neppe overskot av dette, men eit lite trivselstiltak kan det vera. Og smakar det aldri så lite av suksess, så kan me kanskje utvida utover hausten.
Du kan kjøpa kaffi, vaflar, pølser, is og brus. Me gjer det såpass enkelt, sidan dette altså berre er eit forsøk.
Skulle vêret vera altfor surt, så held me stengt. Denne toppen er ikkje beste staden å vera når det regnar og bles. For her kjem nordavinden frå alle kantar.
Velkommen oppom!
05.09.2023
NYTT ELEMENT I BILDET PÅ GULLHAUG
Mange er det som seier at dei alltid ser noko nytt sidan sist når dei kjem til oss. Og det er tanken vår, at det skal skje eitkvart småtteri heile vegen.
Eit vanleg spørsmål er kva desse pålane på toppen av port-buene skal brukast til. Spørjarane har aldri fått eit skikkeleg svar, og det får dei ikkje nå heller. 
Men som du ser av bildet så byrjar det å skje litt iallfall, oppi der. Kva som vidare vil dukka opp, og når det eventuelt måtte skje, skal me ikkje røpa. 
Dette GULLHAUG-skiltet, med blomar oppi, har Arne laga i løpet av dei aller siste dagane. Berre for at det skulle vera noko nytt å sjå denne helga òg.
14.08.2023
Første konserten: Håvard Svendsrud
Første konserten: Håvard Svendsrud
Andre konserten: Veronica Eres
Andre konserten: Veronica Eres
Tredje konserten: Øystein Magnus Gjerde og Sunniva Lind Gjerde
Tredje konserten: Øystein Magnus Gjerde og Sunniva Lind Gjerde
Fjerde konserten: André Eide
Fjerde konserten: André Eide
Femte konserten: Torvald Gjerde
Femte konserten: Torvald Gjerde
EI SPENNANDE VÅRVEKE
Me har laga ein liten bildekavalkade frå denne veka, med 17. mai og Kristi himmelfartsdag på GULLHAUG. Den kan du sjå ved å klikka knappen.
18.05.2023 og 21.05.2023
ETTERMIDDAGSDRØS OG FRILUFTSGUDSTENESTE
Sjå plakaten ved sida av.
Denne plakaten er send ut til alle som står på FATLANDSKOGEN si mailliste. Vil du også gjerne stå på den lista? I så fall sender du ei melding om dette til ARNE.GJERDE@OUTLOOK.COM, så kjem du med ved neste korsveg.
12.05.2023
GULLHAUG FJELGAR SEG FRAMOVER MOT SOMMAREN
Det er blitt veldig fint på GULLHAUG, seier folk. Og det er for så vidt sant. Det har alltid vore fint her, gjennom mange mannsaldrar.
Men jobben vår med å gjera denne flotte pletten endå finare, og meir eigna til både det eine og det andre, held fram. Så lenge helsa og lommeboka held stand, vil me putla på. Når me kjem fram til juli månad, skal det vera mykje fargeglede i hagane og bergsprekkane her.
Nå i mai går det mykje i planting, og i vasking av dei flotte bergknausane. Dessutan er det ein del grusing og opprydding, særleg av området ved kapellet.
Vil du sjå korleis det er blitt, så stikk du gjerne innom på 17. mai. Eller ein heilt annan dag.
Bildet viser Torvald i full sving med høgtrykksvaskaren. 
01.05.2023
Til toppen