Klikk på eit bilde for å sjå større versjon. Bruk så høgrepil for å gå til neste bilde.
TERRASSEHAGEN
Terrassen har blomsterkassar rundt på utsida av heile rekkverket.
Folk spør ofte kva denne blomen heiter, som finst i fleire fargar, og som blømer så rikt frå midten av mai og heilt til oktober.
Svaret er Nemesia. Arten kjem frå Sør-Afrika, der han er staude, og såleis kjem att år etter år. Her i landet klarar han ikkje vinteren, så her må du planta nytt kvar vår.
Nemesia kan du kjøpa på gartneria i Kvinnherad, dersom du ikkje er for seint ute.
02.07.2023

HOVUDHAGEN
Me har ikkje noko betre namn på dette hageområdet enno, men det dreiar seg om området frå grillplassen og opp til terrassen.
Me har lagt uttallige timar i å vaska fjellet så reint som det er råd å få det. Dette fordi eit slikt kvitt fjell er ei fenomenal ramme for ein blomsterhage. Nøytral ramme, med massevis av fargar innimellom.
Også her finn du mykje Nemesia, men med mange andre sortar i tillegg.
Gamle trillebårer får eit nytt liv, nøye overvaka av Gullhild, som er forma av Kjell Musland og motorsaga hans.
02.07.2023
KAPELLHAGEN
I kapellområdet er det òg ein hage, som mjukar opp overgangen mot den store grusplassen. 
Nemesia finn du i kassane langs veggen, og resten av hagen består av to sorter Geranium, ispedd nokre knallraude roser.
02.07.2023
VILLNISSET
Store område innanfor gjerdet er det så langt ikkje gjort noko med. Meininga er at mykje av dette skal brukast for å dyrka grønsaker, som skal vera mat til svoltne gjester viss me ein gong får orden på sakene med byråkratiet.
Kanskje skal det også lagast meir blomsterhage, men noko av området vil nok uansett bli ein villhage, der Vårherre kan styra på nett som han vil. Nesten iallfall, han har nemleg eit stort forbetringspotensiale når det gjeld hagestell.
På det lange gjerdet skal me driva såkalla vertikalt jordbruk. Det vil seia at det heng kassar i tre etasjar, der grønsaker blir dyrka. Så lant har me berre laga eit lite prøvefelt i eit hjørne, som du ser. Her testar me ut nokre sortar som kan høva i det vertikale systemet.
10.07.2023
Back to Top