EIT SPESIELT KAPELL
Det som særleg skil dette kapellet frå andre kapell er at det har ei stor luke i veggen. Denne kan skuvast til side, slik at publikum ute kan følgja med på det som skjer inne.
I eit bryllaup til dømes, kan alle sjå presten, organisten og brureparet, og følgja med på heile seremonien. Tilsvarande i ein barnedåp. Under ein piano- eller orgelkonsert ser publikum musikaren under heile konserten.
21.08.2022

Publikum har god oversikt over kva som skjer i kapellet, sjølv om det nett denne gongen var litt stor lyskontrast. Det skal me ordna gjennom eit innandørs lysanlegg. August 2022.

GALLERI
Desse bilda viser kapellet og litt av korleis me forsøksvis har brukt det sommaren 2022. Men alternative opplegg finst i fleng, når berre området rundt kapellet er ferdig opparbeidd og fullt utstyrt.
Kapellet ligg godt synleg frå porten, og med vakkert utsyn vestover fjorden. Mai 2022.
Kapellet ligg godt synleg frå porten, og med vakkert utsyn vestover fjorden. Mai 2022.
Vindauga er spesiallaga i Trondheim, med blomstermotiv.
Vindauga er spesiallaga i Trondheim, med blomstermotiv.
Kapellet plasserer seg fint i landskapet. August 2022.
Kapellet plasserer seg fint i landskapet. August 2022.
Hagen rundt kapellet lagar ei fin ramme for mange typar arrangement. August 2022.
Hagen rundt kapellet lagar ei fin ramme for mange typar arrangement. August 2022.
Organist Torvald Gjerde øver på kyrkjeorgelet, som han sjølv har finansiert. August 2022.
Organist Torvald Gjerde øver på kyrkjeorgelet, som han sjølv har finansiert. August 2022.
Orgelkonsert i august 2022, i altfor sterk varme, men likevel var det ganske bra frammøte.
Orgelkonsert i august 2022, i altfor sterk varme, men likevel var det ganske bra frammøte.
Fin ramme rundt eit bryllaup, ikkje sant? September 2022. Foto: Hildegunn Ruud.
Fin ramme rundt eit bryllaup, ikkje sant? September 2022. Foto: Hildegunn Ruud.
Tilbake til toppen