SKOG, SAGBRUK OG TREVAREVERKSTAD
Garden vår er ein rein skogeigedom, vel tusen mål, og ganske veldriven. Me driv etter moderne berekraftige prinsipp, mellom anna så tek me ikkje ut meir tømmer enn skogen sitt balansekvantum, og me syter for at hogstfelta får ny skog snarast råd. Det skjer anten ved planting, eller naturleg forynging, eller ein kombinasjon.
Me har eige sagbruk, slik at me kan foredla skogen vår til trematerialar av ymse slag.
Dessutan har me eigen velutstyrt trevareverkstad (200 m2), der me gjennom vinteren kan produsera mange slags treprodukt. For tida er det hagemøbel med villmarkspreg som er spesialiteten, men produktspekteret blir stadig utvida, dels basert på tilbakemeldingar frå kundane.
Når me så får GULLHAUG i full drift, har me den komplette syklusen på plass i skogen: Planting, forynging, skogkultur, tynning, slutthogst, skjering, foredling/trevareproduksjon, og til slutt sal direkte til kunde.
05.11.2022
GALLERI
Nokre bilde frå sagbruket og trevareverkstaden vår.
05.11.2022
Den velstelte skogen vår gir mykje fint tømmer, både gran og furu.
Den velstelte skogen vår gir mykje fint tømmer, både gran og furu.
I dag er det tre tømmersager på sagbruket vårt. Her er ei enkel bandsag.
I dag er det tre tømmersager på sagbruket vårt. Her er ei enkel bandsag.
Dette er ei tømmersag med tre maskinar: kjedesag, horisontal sirkelsag, og fres til laftetømmer etc.
Dette er ei tømmersag med tre maskinar: kjedesag, horisontal sirkelsag, og fres til laftetømmer etc.
Og denne tømmersaga er ei såkalla vertikalsag, med to sirkelsagblad som står over kvarandre. Saga har høg kapasitet.
Og denne tømmersaga er ei såkalla vertikalsag, med to sirkelsagblad som står over kvarandre. Saga har høg kapasitet.
Inne i den 200 m2 store verkstadhallen er det mange trearbeidingsmaskinar.
Inne i den 200 m2 store verkstadhallen er det mange trearbeidingsmaskinar.
Utstyret i hallen er omfattande, og teknisk sett er me i stand til å produsera mykje, eventuelt med mange i arbeid.
Utstyret i hallen er omfattande, og teknisk sett er me i stand til å produsera mykje, eventuelt med mange i arbeid.
Dette er halve stokkar som er tørka og pussa, og som skal bli til flotte hagebord.
Dette er halve stokkar som er tørka og pussa, og som skal bli til flotte hagebord.
Granrøter er alltid spennande å jobba med.
Granrøter er alltid spennande å jobba med.
Dette skal bli benker til hageborda på GULLHAUG.
Dette skal bli benker til hageborda på GULLHAUG.
Her er Anna i sving med å mala bord til det vesle gjerdet rundt kapellhagen.
Her er Anna i sving med å mala bord til det vesle gjerdet rundt kapellhagen.
Og her er prototypen til selskapsbuene på GULLHAUG nett kommen ut av hallen.
Og her er prototypen til selskapsbuene på GULLHAUG nett kommen ut av hallen.
Stig studerer den flunkande nye høvelmaskinen, sekund før me skal testa han. August 2022.
Stig studerer den flunkande nye høvelmaskinen, sekund før me skal testa han. August 2022.
PRODUKT-GALLERI
Nedanfor ser du  produkt me har laga i tidlegare år. Nokre av desse tenkjer me å ha klare til våren 2023, pluss nokre nye. 
05.11.2022.
Skogen vår gir mykje fint tømmer, både gran og furu.
Skogen vår gir mykje fint tømmer, både gran og furu.
Å grava opp granrøter er mykje arbeid, men dei kan nyttast på mange spennande måtar.
Å grava opp granrøter er mykje arbeid, men dei kan nyttast på mange spennande måtar.
Tømmerpanel.
Tømmerpanel.
Dette er bein til hagebord.
Dette er bein til hagebord.
Det ferdige hagebordet, med benker.
Det ferdige hagebordet, med benker.
Ei litt meir sveisen og villmarksprega utgåve av hagegruppa.
Ei litt meir sveisen og villmarksprega utgåve av hagegruppa.
Ein original bar, som me presenterte på oljemessa i Stavanger i 2008.
Ein original bar, som me presenterte på oljemessa i Stavanger i 2008.
Dette såkalla bridgebordet er populært, både i hagen og langs turløyper. Det blir levert flatpakka, i to delar, som du set samman på ein blunk.
Dette såkalla bridgebordet er populært, både i hagen og langs turløyper. Det blir levert flatpakka, i to delar, som du set samman på ein blunk.
Eit veldig koseleg bord med benker, som er tungt nok til at det får stå i fred.
Eit veldig koseleg bord med benker, som er tungt nok til at det får stå i fred.
Kaffibord, montert på ei granrot.
Kaffibord, montert på ei granrot.
Stort spisebord, montert på to granrøter.
Stort spisebord, montert på to granrøter.
Standard hagegruppe.
Standard hagegruppe.
Same hagegruppa som standard, men denne meir forseggjort, handlaga, med villmarkspreg og grovare materialar.
Same hagegruppa som standard, men denne meir forseggjort, handlaga, med villmarkspreg og grovare materialar.
Dette originale bordet, med plate i antikk eik, montert på ei granrot, var hovudattraksjonen vår på messer i mange år.
Dette originale bordet, med plate i antikk eik, montert på ei granrot, var hovudattraksjonen vår på messer i mange år.
Borda på terrassen på GULLHAUG er sjølvsagt laga i verkstaden vår.
Borda på terrassen på GULLHAUG er sjølvsagt laga i verkstaden vår.
Tilbake til toppen